TU Job Vacancy Tribhuwan University Campuses Teacher Lecturer Staff.

TU job vacancy notice revealed. Tribhuwan University (TU) revealed employment vacancy notice for lecturers, lecturers, technical assistants Prabidhik Sahayak, Associate in Nursing bourgeois on numerous campuses. All the teacher job vacancies, lecturer job vacancies notice TU details.

TU IOE Pulchowk, Purwanchal field Dharan, Paschimanchal field Lamachaur Pokhara, Chitwan Engineering field, Rampur, Chitwan & TU IOE message workplace Job vacancy notice. All interested candidates are requested to use.

Also Read: Belgium Government Scholarships 2022 | Fully Funded

TU Tribhuwan University IOE Intitute of Engineering Campuses Teacher TU Job Vacancy

1. Chemical Engineering

2. Material Sciences

3.Biochemistry

4. Computer

5. Electrical

6. Electronics

7. Architecture

8. Rock & tunnel Engineering

9. Geospatial Engineering

10. Electrical

11. Civil

12 Mechanical

13 Automobile

14. Free Hand Sketching

त्रि. वि. इ.अ.सं., डीनको कार्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक क्याम्पस,

पुल्चोक, पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस लामाचौर पोखरा, चितवन इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस रामपुर, चितवन तथा त्रि.वि.इ.अ.सं. परामर्श सेवा, पुल्चोकका लागि विभिन्न विषयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदमा इ. अ.सं. आन्तरिक करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्य नेपाली नागरिकबाट मिति २०७८/१२/२५ गते दिनको ३:०० बजे भित्र त्रि.वि.इ.अ.सं. डीनको कार्यालय, पुल्चोक वा सम्बन्धित आङ्गीक क्याम्पसहरुमा आइपुग्ने गरी २ प्रति दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

त्रि.वि.इ.अ.सं. पुल्चोक क्याम्पसको लागि

पदविषयपद संख्या
उप-प्राध्यापककेमिकल इन्जिनियरिङ्ग
उप-प्राध्यापकसिभिल इन्जिनियरिङ्ग (सर्भे)
उप-प्राध्यापकइलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग
उप-प्राध्यापकएरोस्पेस इन्जिनियरिङ्ग
उप-प्राध्यापकभौतिकशास्त्र
उप-प्राध्यापकगणित
उप-प्राध्यापकतथ्याशास्त्र
उप-प्राध्यापककेमिकल इन्जिनियरिङ्ग
प्राविधिक अधिकृतमाइक्रोबायोलोजि
प्राविधिक अधिकृतरसायनशास्त्र
मुख्य प्राविधिक सहायकमेकानिकल
मुख्य प्राविधिक सहायकसिभिल इन्जिनियरिङ्ग
प्राविधिक सहायकविज्ञान
कार्यालय सहायक प्रशासन

त्रि.वि.इ.अ.सं., पश्चिमाञ्चल क्याम्पसको लागि/TU Job Vacancy

पदविषयपद संख्या
उप-प्राध्यापकजिओम्याटिक्स इन्जिनियरिङ्ग
उप-प्राध्यापकस्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ्ग
उप-प्राध्यापकवाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ्ग
उप-प्राध्यापकजिओटेक्निकल इन्जिनियरिङ्ग
उप-प्राध्यापकसिभिल इन्जिनियरिङ्ग
उप-प्राध्यापकरक एण्ड टनेल इन्जिनियरिङ्ग
प्राविधिक सहायकईलेक्ट्रानिक्स
प्राविधिक सहायकईलेक्ट्रिकल

त्रि.वि.इ.अ.सं., पूर्वाञ्चल क्याम्पसको लागि

पदविषयपद संख्या
उप-प्राध्यापकअंग्रेजी
उप-प्राध्यापकगणित
उप-प्राध्यापकआर्किटेक्चर
उप-प्राध्यापककम्प्युटर

त्रि.वि.इ.अ.सं., चितवन इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसको लागि

पदविषयपद संख्या
उप-प्राध्यापकआर्किटेक्चर

त्रि.वि.इ.अ.सं. परामर्श सेवा पुल्चोकको लागि

पदविषयपद संख्या
कार्यालय सहायकप्रशासन

विस्तृत विवरण त्रि. वि.इ.अ.सं., डीन कार्यालय, पुल्चोकको सूचना पाटी वा Website www.ioe.edu.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

source: nepal gov.

Sharing Is Caring:

Scholarships experts are the Largest scholarships Platform for Youth around the world. Latest Opportunities from World.Scholarships for College Students.

Leave a Comment

19 + 1 =